Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (282)
Διδάσκων: Ψαράκης Εμμανουήλ Επικουρικό Έργο: Λαμπρινού Νεφέλη, Παρασκευή 13:00-14:00 Μποιλέ Αναστασία, Δευτέρα 13:00-14:00 Σαρτίνας Ευάγγελος, Τετάρτη 16:00-17:00 Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 18:00 - 20:00, Αίθουσα: BΑ Τετάρτη 17:00-20:00, Αίθουσα: ΒΑ Ώρες Γραφείου: Τρίτη 10:00-11:00 Βασικό Σύγγραμα:
Τίτλος Πρωτοτύπου: "Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων,"των Σ. Θεοδωρίδη, Κ. Μπερμπερίδη, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος, 1998.
Άλλα Συγγράματα:


Tί είναι η Επεξεργασία Σημάτωνεδώ
15/02/2018 Μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό στο eclass στη σελίδα του μαθήματος


Λυμμένες Ασκήσεις
Σήματα & Συστήματα:       Εκφωνήσεις  Λύσεις
Μετασχηματισμός Fourier:   Εκφωνήσεις  Λύσεις
Μετασχηματισμός Laplace:   Εκφωνήσεις  Λύσεις
Μετασχηματισμός Z:        Εκφωνήσεις  Λύσεις

Άλυτες Ασκήσεις
Πρώτο σετ Ασκήσεων:      Εκφωνήσεις
Δεύτερο σετ Ασκήσεων:     Εκφωνήσεις


Κατεβάστε τα συμπιεσμένα αρχεία και πειραματιστείτε με τα μοντέλα στο Simulink και στο Matlab.
Μοντελοποίηση Συστήματος Συνεχούς Χρόνου στο Simulink: (zip)
Μοντελοποίηση Συστήματος Διακριτού Χρόνου στο Simulink: (zip)
Διαδικασία Συνέλιξης στο συνεχή χρόνο (Matlab Gui)1: (zip)
Διαδικασία Συνέλιξης στο Διακριτό χρόνο (Matlab Gui)1: (zip)
Σειρές Fourier (Matlab Gui)1: (zip)

1Τα συγκεκριμένα demos είναι από το Georgia Institute of Technology.
Περισσότερα GUIs μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.


Ημερολόγιο Μαθήματος - Διαφάνειες Διαλέξεων
20-02-2018: Εισαγωγή.--------------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(SP_0.ppsx)
21-02-2018: Σήματα Διακριτού & Συνεχούς Χρόνου.-------------------------------------------Διαφάνειες:(SP_1.ppsx)
27-02-2018: Σήματα Διακριτού & Συνεχούς Χρόνου (Συνέχεια).
28-02-2018: Γενικά Περί Συστημάτων.------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(SP_2.ppsx)
06-03-2018: Γενικά Περί Συστημάτων (Συνέχεια).
07-03-2018: Γραμμικά Συστήματα (Συνέχεια).
13-03-2018: Γραμμικά Συστήματα (Συνέχεια).
14-03-2018: Γραμμικά Συστήματα (Συνέχεια).
20-03-2018: Γραμμικά Συστήματα-Κατανομές.-------------------------------------------------Διαφάνειες: (SP_3.ppsx)
21-03-2018: Γραμμικά Συστήματα-Κατανομές (Συνέχεια).
27-03-2018: Μετασχηματισμός-Fourier.----------------------------------------------------------Διαφάνειες: (SP_4.ppsx)
28-03-2018: Γενικευμένος Μετασχηματισμός-Fourier.-----------------------------------------Διαφάνειες: (SP_5.ppsx)
17-04-2018: Γενικευμένος Μετασχηματισμός-Fourier (Συνέχεια).
18-04-2018: Εφαρμογές Μετασχηματισμού-Fourier.-------------------------------------------Διαφάνειες: (SP_6.ppsx)
24-04-2018: Σειρές-Fourier-Μετασχηματισμός-Laplace.--------------------------------------Διαφάνειες: (SP_7.ppsx)
25-04-2018: Μετασχηματισμός-Laplace (Συνέχεια).-----------------------------------------Διαφάνειες: (SP_8.ppsx)

Σύνδεσμος προς το forum του μαθήματος εδώ

Τμήμα Η/Υ