Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (282)
Διδάσκων: Ψαράκης Εμμανουήλ Επικουρικό Έργο: Λαμπρινού Νεφέλη Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 18:00 - 20:00, Αίθουσα ΒΑ Τετάρτη 17:00 - 20:00, Αίθουσα ΒΑ Ώρες Γραφείου: Τρίτη 17:00 - 18:00 Τετάρτη 16:00 - 17:00 Βασικό Σύγγραμα:
Τίτλος Πρωτοτύπου: "Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων,"των Σ. Θεοδωρίδη, Κ. Μπερμπερίδη, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος, 1998.
Άλλα Συγγράματα:


Tί είναι η Επεξεργασία Σημάτωνεδώ
15/02/2016 Το μάθημα θα αρχίσει την Τρίτη 16/02/2016, Ώρα 18:00-20:00 στο Αμφιθέατρο ΒΑ


Λυμμένες Ασκήσεις
Σήματα & Συστήματα:       Εκφωνήσεις  Λύσεις
Μετασχηματισμός Fourier:   Εκφωνήσεις  Λύσεις
Μετασχηματισμός Laplace:   Εκφωνήσεις  Λύσεις
Μετασχηματισμός Z:        Εκφωνήσεις  Λύσεις

Άλυτες Ασκήσεις
Πρώτο σετ Ασκήσεων:      Εκφωνήσεις
Δεύτερο σετ Ασκήσεων:     Εκφωνήσεις


Κατεβάστε τα συμπιεσμένα αρχεία και πειραματιστείτε με τα μοντέλα στο Simulink και στο Matlab.
Μοντελοποίηση Συστήματος Συνεχούς Χρόνου στο Simulink: (zip)
Μοντελοποίηση Συστήματος Διακριτού Χρόνου στο Simulink: (zip)
Διαδικασία Συνέλιξης στο συνεχή χρόνο (Matlab Gui)1: (zip)
Διαδικασία Συνέλιξης στο Διακριτό χρόνο (Matlab Gui)1: (zip)
Σειρές Fourier (Matlab Gui)1: (zip)

1Τα συγκεκριμένα demos είναι από το Georgia Institute of Technology.
Περισσότερα GUIs μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.


Ημερολόγιο Μαθήματος - Διαφάνειες Διαλέξεων
16-02-2016: Εισαγωγή.--------------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(SP_0.ppsx)
17-02-2016: Σήματα Διακριτού & Συνεχούς Χρόνου.-------------------------------------------Διαφάνειες:(SP_1.ppsx)
23-02-2016: Σήματα Διακριτού & Συνεχούς Χρόνου (Συνέχεια).
24-02-2016: Γενικά Περί Συστημάτων.------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(SP_2.ppsx)
01-03-2016: Γενικά Περί Συστημάτων (Συνέχεια).
02-03-2016: Γραμμικά Συστήματα (Συνέχεια).
08-03-2016: Γραμμικά Συστήματα-Κατανομές.-------------------------------------------------Διαφάνειες: (SP_3.ppsx)
09-03-2016: Γραμμικά Συστήματα-Κατανομές (Συνέχεια).
15-03-2016: Μετασχηματισμός-Fourier.----------------------------------------------------------Διαφάνειες: (SP_4.ppsx)
16-04-2016: Γενικευμένος Μετασχηματισμός-Fourier.-----------------------------------------Διαφάνειες: (SP_5.ppsx)
22-03-2016: Γενικευμένος Μετασχηματισμός-Fourier (Συνέχεια).
23-03-2016: Εφαρμογές Μετασχηματισμού-Fourier.-------------------------------------------Διαφάνειες: (SP_6.ppsx)
29-03-2016: Σειρές-Fourier-Μετασχηματισμός-Laplace.--------------------------------------Διαφάνειες: (SP_7.ppsx)
30-03-2016: Μετασχηματισμός-Laplace (Συνέχεια).-----------------------------------------Διαφάνειες: (SP_8.ppsx)

Σύνδεσμος προς το forum του μαθήματος εδώ

Τμήμα Η/Υ