Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (23579)
Διδάσκων: Ψαράκης Εμμανουήλ Ώρες διδασκαλίας: Πέμπτη 19:00 - 21:30, Αίθουσα Π200 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12:00-13:00 Επικουρικό Έργο: Σαρτίνας Ευάγγελος Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 Βασικό Σύγγραμα:
Τίτλος Πρωτοτύπου: "Σημειώσεις Μαθήματος Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων," Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.
Άλλα Συγγράματα:


25/10/2017: Κατεβάστε από εδώ την Άσκηση: eigenanalysis.pdf
06/12/2017: Κατεβάστε από εδώ την Άσκηση: PCA_ADSP_21.zip
Κατεβάστε από εδώ τα δεδομένα για την Άσκηση "Στοίχιση & Aναγνώριση Προσώπων": eigen_faces.zip


Εργαστηριακή άσκηση-01: (Exerc_1.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-02: (Exerc_2.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-03: (Exerc_3.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-04: (Exerc_4.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-05: (Exerc_5.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-06: (Exerc_6.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-07: (Exerc_7.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-08: (Exerc_8.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-09: (Exerc_9.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-10: (Exerc_10.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-11: (Exerc_11.pdf)
Εργαστηριακή άσκηση-12: (Exerc_12.pdf)


Κατεβάστε τα αρχεία και πειραματιστείτε με τα μοντέλα στο Simulink και στο Matlab.
Απλά Μοντέλα στο Simulink: (ppsx)
Διαμόρφωση Σ-Δ: (pdf)


Ημερολόγιο Μαθήματος - Διαφάνειες Διαλέξεων
05-10-2017: Εισαγωγή.---------------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_APPL_0.mov)
12-10-2017: Σύστημα Σηματοδότησης DTMF.--------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_APPL_DTMF.ppsx)
19-10-2017: Ταυτοποίηση Εκθετικών Μιγαδικών σημάτων.
26-10-2017: Ταυτοποίηση Εκθετικών Μιγαδικών σημάτων (Συνέχεια).
02-11-2017: Αναπαραστάσεις Χαμηλής Τάξης.
09-11-2017: Αναπαραστάσεις Χαμηλής Τάξης (Συνέχεια).
16-11-2017: Στοίχιση & Aναγνώριση Προσώπων.-----------------------------Διαφάνειες: (DSP_APPL_FACE_2017.ppsx)
23-11-2017: Στοίχιση & Aναγνώριση Προσώπων (Συνέχεια).
30-11-2017: Αγίου Ανδρέα.
07-12-2017: Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας.
14-12-2017: Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας (Συνέχεια).---------------------Διαφάνειες: (DSP_APPL_SPID_2017.ppsx)
21-12-2017: Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας (Συνέχεια).
11-01-2018: Γραμμική Εκτίμηση Σημάτων.----------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_APPL_1.mov)
18-01-2018: Φίλτρο Kalman.----------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_APPL_3.mov)

Σύνδεσμος προς το forum του μαθήματος εδώ

Τμήμα Η/Υ