Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (381)
Διδάσκων: Ψαράκης Εμμανουήλ Επικουρικό Έργο: Λαμπρινού Νεφέλη, Παρασκευή 12:00-13:00 Μπασιώτη Καλλιόπη, Πέμπτη 17:00-18:00 Σαρτίνας Ευάγγελος, Τρίτη 13:00-14:00 Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 11:00 - 13:00, Αίθουσα: BΑ Πέμπτη 15:00-17:00, Αίθουσα: ΒΑ Ώρες Γραφείου: Τρίτη 10:00-11:00 Βασικό Σύγγραμα:
Τίτλος Πρωτοτύπου: "Βασικές Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων," του Γ. Μουστακίδη, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
Άλλα Συγγράματα:


Tί είναι η Επεξεργασία Σημάτωνεδώ
16/02/2018 Μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό στο eclass στη σελίδα του μαθήματος


Λυμμένες Ασκήσεις
Ασκήσεις εκτός βιβλίου: (pdf)
Ασκήσεις βιβλίου:     (pdf)


Κατεβάστε τα συμπιεσμένα αρχεία και πειραματιστείτε με τα μοντέλα στο Simulink και στο Matlab.
Επιρροή Πόλων Μηδενικών στην απόκριση συχνοτήτων ενός 
γραμμικού χρονικά αμετάβλητου συστήματος:            (html)  (pdf)
Επίδειξη της Αναδίπλωσης Συχνοτήτων:                 (zip)  (pdf)
Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων:                      (zip)  (pdf)
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Σχεδιασμού Και Επίδειξης Φίλτρων: (zip)  (pdf)
Συστήματα Αλλαγής Ρυθμού:                         (zip)  (pdf)


Ημερολόγιο Μαθήματος - Διαφάνειες Διαλέξεων
20-02-2018: Εισαγωγή.--------------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(DSP_0.ppsx)
22-02-2018: Δειγματοληψία Σημάτων.--------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_1.ppsx)
27-02-2018: Δειγματοληψία Σημάτων (Συνέχεια).
01-02-2018: Ανακατασκευή Σημάτων.--------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_1.ppsx)
06-03-2018: Ανακατασκευή Σημάτων (Συνέχεια).
08-03-2018: Ανακατασκευή Σημάτων (Συνέχεια).
13-03-2018: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier.----------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_2.ppsx)
15-03-2018: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Συνέχεια).
20-03-2018: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier.----------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_2.ppsx)
22-03-2018: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Συνέχεια).
27-03-2018: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Συνέχεια).
29-03-2018: Γενικά Περί Φίλτρων.------------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_3.ppsx)
17-04-2018: Γενικά Περί Φίλτρων (Συνέχεια).
19-04-2018: FIR Φίλτρα.----------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_4.ppsx)
24-04-2018: FIR Φίλτρα (Συνέχεια).
26-04-2018: FIR Φίλτρα (Συνέχεια).

Σύνδεσμος προς το forum του μαθήματος εδώ

Τμήμα Η/Υ