Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (381)
Διδάσκων: Ψαράκης Εμμανουήλ Επικουρικό Έργο: Λαμπρινού Νεφέλη Ώρες διδασκαλίας: Τεταρτη 10:00 - 12:00, Αίθουσα: B4 Πέμπτη 16:00-18:00, Αίθουσα Β4 Ώρες Γραφείου: Τρίτη 10:00-11:00 Τετάρτη 12:00-13:00 Βασικό Σύγγραμα:
Τίτλος Πρωτοτύπου: "Βασικές Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων," του Γ. Μουστακίδη, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
Άλλα Συγγράματα:


Tί είναι η Επεξεργασία Σημάτωνεδώ
16/02/2016 Το μάθημα θα αρχίσει την Τετάρτη 17/02/2016, Ώρα 10:00-12:00 στην Αίθουσα Β4


Λυμμένες Ασκήσεις
Ασκήσεις εκτός βιβλίου: (pdf)
Ασκήσεις βιβλίου:     (pdf)


Κατεβάστε τα συμπιεσμένα αρχεία και πειραματιστείτε με τα μοντέλα στο Simulink και στο Matlab.
Επιρροή Πόλων Μηδενικών στην απόκριση συχνοτήτων ενός 
γραμμικού χρονικά αμετάβλητου συστήματος:            (html)  (pdf)
Επίδειξη της Αναδίπλωσης Συχνοτήτων:                 (zip)  (pdf)
Υλοποιήσεις Ψηφιακών Φίλτρων:                      (zip)  (pdf)
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Σχεδιασμού Και Επίδειξης Φίλτρων: (zip)  (pdf)
Συστήματα Αλλαγής Ρυθμού:                         (zip)  (pdf)


Ημερολόγιο Μαθήματος - Διαφάνειες Διαλέξεων
17-02-2016: Εισαγωγή.--------------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(DSP_0.ppsx)
18-02-2016: Δειγματοληψία Σημάτων.--------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_1.ppsx)
24-02-2016: Ανακατασκευή Σημάτων.
25-02-2016: Ανακατασκευή Σημάτων (Συνέχεια).
02-03-2016: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier.----------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_2.ppsx)
03-03-2016: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Συνέχεια).
09-03-2016: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Συνέχεια).
10-03-2016: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Συνέχεια).
16-03-2016: Γενικά Περί Φίλτρων.------------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_3.ppsx)
17-03-2016: Γενικά Περί Φίλτρων (Συνέχεια).
23-03-2016: FIR Φίλτρα.----------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες: (DSP_4.ppsx)
24-03-2016: FIR Φίλτρα (Συνέχεια).
30-03-2016: FIR Φίλτρα (Συνέχεια).
31-03-2016: FIR Φίλτρα (Συνέχεια).

Σύνδεσμος προς το forum του μαθήματος εδώ

Τμήμα Η/Υ