Καλώς Ήλθατε στη σελίδα του ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ (πρώην ΣΕΣΕ)


ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" (ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ)

Το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ (πρώην ΣΕΣΕ) λειτουργεί με την συνεργασία τριών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών:

Το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ απευθύνεται σε Πανεπιστημιακούς απόφοιτους με σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και σε εργαζόμενους μηχανικούς που επιζητούν ειδίκευση σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και της μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη. Το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ έχει διάρκεια τριών εξαμήνων. Κατά τα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα οι υποψήφιοι κυρίως παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της "Διπλωματικής Εργασίας".