Μέλη ΔΕΠ

Το περιεχόμενο πρόκειται να ανανεωθεί για το ακαδημαΐκό έτος 2022-23.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποδοτικών Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, Θεωρία και Εφαρμογές Σειριακού και Παράλληλου Υπολογισμού, Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων.
zaro@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του University of Maryland, Διδάκτωρ του University of Maryland. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Γνώσης, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Εξόρυξη Δεδομένων, Αναγνώριση Προτύπων, Συμπίεση Δεδομένων, Βιοιατρική Πληροφορική, Πολυμέσα.
vasilis@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Επικοινωνίες δεδομένων, Αποδοτικοί αλγόριθμοι για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και αναγνώριση συστημάτων, Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας.
berberid@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. Σχεδιασμός και ανάλυση πιθανοτικών αλγορίθμων, Πιθανοτικές τεχνικές και τυχαία γραφήματα, Αλγοριθμικά θέματα δικτύων υπολογιστών, Δίκτυα αισθητήρων, Πρωτόκολλα ασύρματης μεταφοράς ενέργειας, Internet of Things.
nikole@cti.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. Ψηφιακή επεξεργασία μονοδιάστατων και πολυδιάστατων σημάτων, Τεχνικές σχεδίασης μονοδιάστατων και πολυδιάστατων ψηφιακών φίλτρων, Μοντελοποίηση και ταυτοποίηση συστημάτων, Τεχνικές αντιστοίχισης εικόνων με εφαρμογή στη μηχανική όραση και στην εκτίμηση κίνησης.
psarakis@ceid.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανάλυση, Θέματα Αρχιτεκτονικής και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Διατάξεων και Συσκευών, με έμφαση την Ανάλυση της Συμπεριφοράς τους και την Υλοποίηση Επικοινωνιακών Διαδικασιών και Πρωτοκόλλων.
antonako@upatras.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια
Πτυχίο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, MSc του Oregon State University, Διδάκτωρ του University of Massachusetts. Στοχαστική μοντελοποίηση με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, Μοντελοποίηση δεδομένων του internet και κοινωνικών δικτύων, Εξόρυξη δεδομένων για πρόβλεψη, κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση, Ακέραιος προγραμματισμός για βελτιστοποίηση στον χρονοπρογραμματισμό, Ανάλυση απόδοσης δικτύων ουρών με πεπερασμένο χώρο αναμονής.
sdask@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πτυχιό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Bradford. Ενδεικτικά κάποια από τα τρέχοντα ενδιαφέροντα είναι: η βέλτιστη μετάδοση ζωντανών πολυμεσικών ροών μέσω διομότιμων συστημάτων (P2PLiveStreaming), Δίκτυα η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται από λογισμικό (Software-DefinedNetworks), Διαχείριση Ταυτοτήτων χρηστών (IdentityManagement), θέματα διαχείρισης πόρων Υπολογιστικού Νέφους (CloudComputing)..
sdena@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας, Συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Ρομποτική.
dermatas@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλεγχος ηλεκτρονικών ισχύος, Μη γραμμική μοντελοποίηση και έλεγχος συστημάτων για ανανεώσιμες πηγές, Μη γραμμική ευστάθεια μικροδικτύων και έξυπνων ενεργειακών δικτύων, Έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων και οχημάτων, Συνθήκες ευστάθειας ενεργειακών δικτύων, θεμελειώσεις της θεωρίας ελέγχου.
g.konstantopoulos@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Πτυχίο του Coventry University, MSc του University of Southampton, Διδάκτωρ του University of Southampton. Μελέτη και ανάλυση ηλεκτροακουστικών και ηχητικών συστημάτων. Ψηφιακή ισοστάθμιση ηλεκτροακουστικών συσκευών και ακουστικής απόκρισης χώρων. Ψηφιακή κωδικοποίηση ηχητικών σημάτων. Συμπίεση ηχητικών δεδομένων ευρέως φάσματος. Καταστολή θορύβου και παραμορφώσεων σε ηχητικά σήματα. Ανάλυση και προσομοίωση ακουστικής απόκρισης χώρων. Ψυχοακουστική και προσομοίωση μηχανισμών ακοής. Εφαρμογές ψηφιακού ήχου για πολυμέσα και δίκτυα επικοινωνίας. Ηχητικές συσκευές για καταναλωτικές & επαγγελματικές εφαρμογές (consumer & professional audio). Επεξεργασία σημάτων και συσκευές μουσικών εφαρμογών. Μετρήσεις και ανάλυση περιβαντολλογικού θορύβου. Κωδικοποίηση και αφαίρεση θορύβου από σήματα ομιλίας. Συστήματα οπτικών δίσκων για αποθήκευση δεδομένων.
mourjop@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εικονική, Μεικτή, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Απτική Αλληλεπίδραση, Στερεοσκοπική Όραση, Υπολογιστική Όραση, Απεικόνιση Πληροφορίας, Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Εικονικής Πραγματικότητας, Εικονικούς Ανθρώπους, Επεξεργασία Γεωμετρίας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιομετρία.
moustakas@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, MSc του Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ΗΠΑ, και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πρίνστον. Στατιστική Επεξεργασία Σήματος (προσαρμοστική αλγόριθμοι, επικοινωνίες, ακολουθιακή ανίχνευση), Μηχανική Μάθηση, Βαθειά Μάθηση, GANs.
moustaki@upatras.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών.
mbirbas@ece.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλγόριθμοι και VLSI κυκλώματα αριθμητικής υπολογιστών, Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων με VLSI επεξεργαστές και Aρχιτεκτονική επεξεργαστών.
paliuras@ece.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας (με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική γλώσσα), την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και δομών δεδομένων, ζητήματα ευφυούς αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας, καθώς και τη χρήση κβαντικών αλγορίθμων για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων.
sgarbas@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του Πανεπιστημίου Princeton, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Princeton. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Δικτυακά συστήματα, Συστήματα ασφάλειας, Παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός, Διαδικτυακοί υπολογισμοί, Συστήματα πολυμέσων.
serpanos@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Πτυχίο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Κωδικοποίηση Εικόνας και Video, Ψηφιακή Υδατογραφία Πολυμέσων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος σε πραγματικό χρόνο, Ψηφιακά Συστήματα.
skodras@upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Πτυχίο Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υπολογιστική στατιστική, Μέθοδοι προσομοίωσης, Μέθοδοι Monte Carlo, Μέθοδοι Markov chain Monte Carlo, Μπευζιανή Στατιστική, Μαρκοβιανές και Ημιμαρκοβιανές διαδικασίες, Κρυμμένα μαρκοβιανά/ ημιμαρκοβιανα μοντέλα και αξιοπιστία.
smalefaki@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin - Madison, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison, Στοχαστικά Μηχανολογικά Συστήματα & Αυτοματισμοί, Συμπεριλαμβανομένων της Αναγνώρισης Δυναμικών Συστημάτων, Συστημάτων Αεροσκαφών και της Παρακολούθησης της Υγείας Κατασκευών.
fassois@mech.upatras.gr

Διδάσκοντες άλλων φορέων

Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Στατιστική Επεξεργασία Πολυμέσων και Μάθηση με Έμφαση σε Κατανεμημένες Τεχνικές.
ampeliot@ceid.upatras.gr
Ερευνητής Β’ βαθμίδας, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «ΑθΗΝΑ»
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση με Εφαρμογές στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες και στην Ανάλυση-Επεξεργασία Πολυμέσων.
lalos@isi.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Αλγόριθμοι Αμεσης Απόκρισης και Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Θεμελιώσεις Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα.
kontog@cse.uoi.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Επεξεργασία Εικόνας – Video, Τεχνητή Όραση, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική.
dkosmo@upatras.gr
Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του University of Sydney. Αναπαράσταση Γνώσης και Λογική.
pavlos@upatras.gr