Μέλη ΔΕΠ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθηγητής
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ασφάλεια Δικτύων, Συστήματα Μετάδοσης με Οπτικές Ίνες, Φωτονική Τεχνολογία και Δίκτυα Υπερ-υψηλών ταχυτήτων.
kvlachos@ceid.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας, Συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Ρομποτική.
dermatas@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποδοτικών Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, Θεωρία και Εφαρμογές Σειριακού και Παράλληλου Υπολογισμού, Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων.
zaro@ceid.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Αλγόριθμοι Αμεσης Απόκρισης και Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Θεμελιώσεις Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα.
kontog@ceid.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Επεξεργασία Εικόνας – Video, Τεχνητή Όραση, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική.
dkosmo@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του University of Maryland, Διδάκτωρ του University of Maryland. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Γνώσης, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Εξόρυξη Δεδομένων, Αναγνώριση Προτύπων, Συμπίεση Δεδομένων, Βιοιατρική Πληροφορική, Πολυμέσα.
vasilis@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Επικοινωνίες δεδομένων, Αποδοτικοί αλγόριθμοι για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και αναγνώριση συστημάτων, Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας.
berberid@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. Σχεδιασμός και ανάλυση πιθανοτικών αλγορίθμων, Πιθανοτικές τεχνικές και τυχαία γραφήματα, Αλγοριθμικά θέματα δικτύων υπολογιστών, Δίκτυα αισθητήρων, Πρωτόκολλα ασύρματης μεταφοράς ενέργειας, Internet of Things.
nikole@cti.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. Ψηφιακή επεξεργασία μονοδιάστατων και πολυδιάστατων σημάτων, Τεχνικές σχεδίασης μονοδιάστατων και πολυδιάστατων ψηφιακών φίλτρων, Μοντελοποίηση και ταυτοποίηση συστημάτων, Τεχνικές αντιστοίχισης εικόνων με εφαρμογή στη μηχανική όραση και στην εκτίμηση κίνησης.
psarakis@ceid.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Πτυχίο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, MSc του Oregon State University, Διδάκτωρ του University of Massachusetts. Στοχαστική μοντελοποίηση με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, Μοντελοποίηση δεδομένων του internet και κοινωνικών δικτύων, Εξόρυξη δεδομένων για πρόβλεψη, κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση, Ακέραιος προγραμματισμός για βελτιστοποίηση στον χρονοπρογραμματισμό, Ανάλυση απόδοσης δικτύων ουρών με πεπερασμένο χώρο αναμονής.
sdask@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πτυχιό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Bradford. Ενδεικτικά κάποια από τα τρέχοντα ενδιαφέροντα είναι: η βέλτιστη μετάδοση ζωντανών πολυμεσικών ροών μέσω διομότιμων συστημάτων (P2PLiveStreaming), Δίκτυα η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται από λογισμικό (Software-DefinedNetworks), Διαχείριση Ταυτοτήτων χρηστών (IdentityManagement), θέματα διαχείρισης πόρων Υπολογιστικού Νέφους (CloudComputing)..
sdena@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εικονική, Μεικτή, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Απτική Αλληλεπίδραση, Στερεοσκοπική Όραση, Υπολογιστική Όραση, Απεικόνιση Πληροφορίας, Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Εικονικής Πραγματικότητας, Εικονικούς Ανθρώπους, Επεξεργασία Γεωμετρίας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιομετρία.
moustakas@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, MSc του Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ΗΠΑ, και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πρίνστον. Στατιστική Επεξεργασία Σήματος (προσαρμοστική αλγόριθμοι, επικοινωνίες, ακολουθιακή ανίχνευση), Μηχανική Μάθηση, Βαθειά Μάθηση, GANs.
moustaki@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών.
mbirbas@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλγόριθμοι και VLSI κυκλώματα αριθμητικής υπολογιστών, Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων με VLSI επεξεργαστές και Aρχιτεκτονική επεξεργαστών.
paliuras@ece.upatras.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Imperial College London. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη μοντελοποίηση, ανάλυση και σχεδιασμό εθνικών και τοπικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του ρόλου τεχνολογιών ανανεώσιμης και κατανεμημένης παραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας και ευέλικτης ζήτησης, και χρησιμοποιώντας αρχές βελτιστοποίησης, θεωρίας παιγνίων και μηχανικής μάθησης.
dimpap@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του University of Sydney. Αναπαράσταση Γνώσης και Λογική.
pavlos@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας (με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική γλώσσα), την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και δομών δεδομένων, ζητήματα ευφυούς αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας, καθώς και τη χρήση κβαντικών αλγορίθμων για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων.
sgarbas@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του Πανεπιστημίου Princeton, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Princeton. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Δικτυακά συστήματα, Συστήματα ασφάλειας, Παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός, Διαδικτυακοί υπολογισμοί, Συστήματα πολυμέσων.
serpanos@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Πτυχίο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Κωδικοποίηση Εικόνας και Video, Ψηφιακή Υδατογραφία Πολυμέσων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος σε πραγματικό χρόνο, Ψηφιακά Συστήματα.
skodras@upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Πτυχίο Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υπολογιστική στατιστική, Μέθοδοι προσομοίωσης, Μέθοδοι Monte Carlo, Μέθοδοι Markov chain Monte Carlo, Μπευζιανή Στατιστική, Μαρκοβιανές και Ημιμαρκοβιανές διαδικασίες, Κρυμμένα μαρκοβιανά/ ημιμαρκοβιανα μοντέλα και αξιοπιστία.
smalefaki@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin - Madison, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison, Στοχαστικά Μηχανολογικά Συστήματα & Αυτοματισμοί, Συμπεριλαμβανομένων της Αναγνώρισης Δυναμικών Συστημάτων, Συστημάτων Αεροσκαφών και της Παρακολούθησης της Υγείας Κατασκευών.
fassois@mech.upatras.gr

Διδάσκοντες άλλων φορέων

Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Στατιστική Επεξεργασία Πολυμέσων και Μάθηση με Έμφαση σε Κατανεμημένες Τεχνικές.
ampeliot@ceid.upatras.gr