Μέλη ΔΕΠ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθηγητής
Σχεδίαση Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής, Εργαλεία Σχεδιασμού VLSI, Συστήματα Μικροεπεξεργαστών, Ψηφιακά Συστήματα, Ασύρματα Δίκτυα - Τηλεμετρία.
alexiou@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποδοτικών Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, Θεωρία και Εφαρμογές Σειριακού και Παράλληλου Υπολογισμού, Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων.
zaro@ceid.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Αποδοτικοί Αλγόριθμοι για Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Αναγνώριση Συστημάτων, Επικοινωνίες Δεδομένων, Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας.
berberid@ceid.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Φίλτρων, Συμπίεση Φωνής, Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων.
psarakis@ceid.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του W. Virginia University, Θεωρία Ελέγχου, Μη-γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Βέλτιστος Έλεγχος, Εφαρμογές Ελέγχου σε Συστήματα Ενέργειας, Έλεγχος και Ευστάθεια Παραγωγης Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Αιολικές Γεννήτριες, Φ/Β συστήματα, Μικρο-δίκτυα, κ.λπ.).
a.t.alexandridis@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανάλυση, Θέματα Αρχιτεκτονικής και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Διατάξεων και Συσκευών, με έμφαση την Ανάλυση της Συμπεριφοράς τους και την Υλοποίηση Επικοινωνιακών Διαδικασιών και Πρωτοκόλλων.
antonako@upatras.gr
Ομότιμος Καθηγητής
Πτυχίο και Δίπλωμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό από το Heriot-Watt University, Διδάκτωρ του Southampton University, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας, Σχεδιασμός Συστημάτων, Ανάλυση και Σχεδίαση συστημάτων για Επεξεργασία Εικόνας και Video, Διαχείριση Μνήμης, Σύνθεση Συστημάτων σε Επαναπροσδιοριζόμενες Αρχιτεκτονικές, Τεχνικές Μεταγλωττιστών (compiler technics) για uni-processors και για array co-processors, Συ-σχεδίαση Υλικού και Λογισμικού.
goutis@ece.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πτυχιό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Bradford. Ενδεικτικά κάποια από τα τρέχοντα ενδιαφέροντα είναι: η βέλτιστη μετάδοση ζωντανών πολυμεσικών ροών μέσω διομότιμων συστημάτων (P2PLiveStreaming), Δίκτυα η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται από λογισμικό (Software-DefinedNetworks), Διαχείριση Ταυτοτήτων χρηστών (IdentityManagement), θέματα διαχείρισης πόρων Υπολογιστικού Νέφους (CloudComputing)..
sdena@upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας, Συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Ρομποτική.
dermatas@upatras.gr
Καθηγητής
Πτυχίο του Coventry University, MSc του University of Southampton, Διδάκτωρ του University of Southampton. Μελέτη και ανάλυση ηλεκτροακουστικών και ηχητικών συστημάτων. Ψηφιακή ισοστάθμιση ηλεκτροακουστικών συσκευών και ακουστικής απόκρισης χώρων. Ψηφιακή κωδικοποίηση ηχητικών σημάτων. Συμπίεση ηχητικών δεδομένων ευρέως φάσματος. Καταστολή θορύβου και παραμορφώσεων σε ηχητικά σήματα. Ανάλυση και προσομοίωση ακουστικής απόκρισης χώρων. Ψυχοακουστική και προσομοίωση μηχανισμών ακοής. Εφαρμογές ψηφιακού ήχου για πολυμέσα και δίκτυα επικοινωνίας. Ηχητικές συσκευές για καταναλωτικές & επαγγελματικές εφαρμογές (consumer & professional audio). Επεξεργασία σημάτων και συσκευές μουσικών εφαρμογών. Μετρήσεις και ανάλυση περιβαντολλογικού θορύβου. Κωδικοποίηση και αφαίρεση θορύβου από σήματα ομιλίας. Συστήματα οπτικών δίσκων για αποθήκευση δεδομένων.
mourjop@upatras.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών.
mbirbas@ece.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλγόριθμοι και VLSI κυκλώματα αριθμητικής υπολογιστών, Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων με VLSI επεξεργαστές και Aρχιτεκτονική επεξεργαστών.
paliuras@ece.upatras.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας (με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική γλώσσα), την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και δομών δεδομένων, ζητήματα ευφυούς αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας, καθώς και τη χρήση κβαντικών αλγορίθμων για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων.
sgarbas@upatras.gr
Καθηγητής
Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του Πανεπιστημίου Princeton, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Princeton. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Δικτυακά συστήματα, Συστήματα ασφάλειας, Παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός, Διαδικτυακοί υπολογισμοί, Συστήματα πολυμέσων.
serpanos@ece.upatras.gr
Καθηγητής
Πτυχίο του University of London, MSc του University of Whales, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τεχνητή Νοημοσύνη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία Ομιλίας, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Πολυμέσα, Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων.
fakotaki@upatras.gr

Διδάσκοντες άλλων τμημάτων από τα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων

Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Αλγόριθμοι Αμεσης Απόκρισης και Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Θεμελιώσεις Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα.
kontog@cse.uoi.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Επεξεργασία εικόνας – video, Τεχνητή όραση, Μηχανική μάθηση, Ρομποτική.
dkosmo@upatras.gr
Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δίπλωμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin - Madison, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison, Στοχαστικά Μηχανολογικά Συστήματα & Αυτοματισμοί, Συμπεριλαμβανομένων της Αναγνώρισης Δυναμικών Συστημάτων, Συστημάτων Αεροσκαφών και της Παρακολούθησης της Υγείας Κατασκευών.
fassois@mech.upatras.gr