Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής (23471)
Διδάσκων: Ψαράκης Εμμανουήλ Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα 19:00 - 22:00, Αίθουσα Π200 Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 15:00-16:00 Επικουρικό Έργο: Μπασιώτη Καλλιόπη Ώρες Γραφείου: Τρίτη 16:00 - 18:00 Βασικό Σύγγραμα:
Τίτλος Πρωτοτύπου: "Computer Vision: Algorithms and Applications," του R. Szeliski, Εκδόσεις Springer, 2010.
Άλλα Συγγράματα:


17/10/2017: H πρώτη Άσκηση του Μαθήματος: CV_exers_1.zip
29/10/2017: Αύριο 30-10-2017 δεν θα γίνει το Μάθημα εξαιτίας κωλύματος του διδάσκοντα.
10/12/2017: Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία για την δεύτερη εργασία από εδώ: (CV_exers_2.zip)
10/12/2017: Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία για την τρίτη εργασία από εδώ: (CV_exers_3.zip)


Εργαστηριακές Ασκήσεις
Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί: (pdf)
Προβολικοί Μετασχηματισμοί: (pdf)
Μετασχηματισμοί Στρέβλωσης: (pdf)
Τεχνικές Εκτίμησης Μετασχηματισμών: (pdf)
Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και Video: (pdf)


Κατεβάστε τα συμπιεσμένα αρχεία και πειραματιστείτε με τα μοντέλα στο Simulink και στο Matlab.
Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και Video: (pdf)


Ημερολόγιο Μαθήματος - Διαφάνειες Διαλέξεων
02-10-2017: Εισαγωγή.---------------------------------------------------------------------------------Διαφάνειες:(CV_0.ppsx)
09-10-2017: Εισαγωγή-Πολυδιάστατη Επεξεργασία Σημάτων.-------------------------------Διαφάνειες: (CV_1.ppsx)
16-10-2017: Στερεοσκοπική Αντιστοίχιση Εικόνων.----------------------------------------------Διαφάνειες: (CV_2.ppsx)
23-10-2017: Στερεοσκοπική Αντιστοίχιση Εικόνων (Συνέχεια).
30-10-2017: Απουσία Διδάσκοντα.
06-11-2017: Εισαγωγή στις Παραμετρικές Τεχνικές Αντιστοίχισης Εικόνων.-------------Διαφάνειες: (CV_3.ppsx)
13-11-2017: Παραμετρικές Τεχνικές Αντιστοίχισης Εικόνων.
20-11-2017: Μωσαϊκά-Συρραφή Εικόνων.------------------------------------------------------Διαφάνειες: (CV_4.ppsx)
27-11-2017: Τεχνικές Αντιστοίχισης Βασισμένες σε Χαρακτηριστικά.-------------------Διαφάνειες: (CV_5.ppsx)
04-12-2017: Τεχνικές Αντιστοίχισης Βασισμένες σε Χαρακτηριστικά (Συνέχεια).-------Διαφάνειες: (CV_6.ppsx)
11-12-2017: Οπτική Ροή.
18-12-2017: Οπτική Ροή (Συνέχεια).

Σύνδεσμος προς το forum του μαθήματος εδώ

Τμήμα Η/Υ