Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας (23Y320)

Μέρος Α'

Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

Διδάσκοντες:    Κυριάκος Βλάχος, (kvlachos at ceid upatras gr), Επ. Καθηγητής
Κώστας Μπερμπερίδης, (berberid at ceid upatras gr), Καθηγητής
Δημτήτρης Αμπελιώτης, (ampeliot at ceid upatras gr), Π.Δ.407/80
Αριστείδης Λάλος, (lalos at ceid upatras gr), Π.Δ.407/80
Ώρες διδασκαλίας:    Τρίτη 15:00 - 17:00, Αίθουσα Β4
Τετάρτη 18:00 - 20:00, Αίθουσα ΒΑ
Παρασκευή 18:00 - 20:00, Αίθουσα ΑΠ7 (Εργαστήριο)
Βασικά συγγράμματα:    1. Παναγιώτης Γ. Κωττής, Διαμόρφωση και Μετάδοση Σημάτων,
Εκδόσεις Τζιόλα, 2η Έκδοση, 2008
2. Διδακτικές Σημειώσεις του μαθήματος για το Α΄Μέρος "Ασύρματη Μετάδοση"
3. Διδακτικές Σημειώσεις του μαθήματος για το Β΄Μέρος "Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες"
Ώρες Γραφείου:     Σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες μέσω email.
Διαδικτυακός τόπος Β' μέρους:     http://www.ceid.upatras.gr/faculty/kvlachos/courses/Optical%20Communications/optical%20_communications.htm30/4/2011:
Αναρτήθηκε η πρώτη εργαστηριακή άσκηση "Διαμόρφωση Πλάτους ΑΜ". Ημερομηνία παράδοσης: 13/06/2011 Οι αναφορές παραδίδονται ατομικά σε θυρίδα με την ονομασία του μαθήματος που βρίσκεται στην είσοδο της αριστερής πτέρυγας των προκατ.
Διαφάνειες Διαλέξεων 
Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
Γραμμές Μεταφορές
Κεραίες
Αναλογικές Διαμoρφώσεις Μέρος Α΄
Αναλογικές Διαμoρφώσεις Μέρος B΄
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Α' εργαστηριακή άσκηση "Διαμόρφωση Πλάτους ΑΜ"΄
Σημειώσεις 
Διδακτικές Σημειώσεις για το Α΄Μέρος "Ασύρματη Μετάδοση"


Forum του μαθήματος
http://www.falstad.com/antenna/ - Java Applets για διάγραμμα ακτινοβολίας κεραίας
http://www.educypedia.be/electronics/javatransmissinlines.htm - Java Applets για διάδοση ΗΜ κυμάτων και γραμμές μεταφοράς