Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (234828)

Διδάσκων:   Κώστας Μπερμπερίδης, (berberid at ceid upatras gr)
Επικουρικό Έργο:   Βλάχος Βαγγέλης (vlaxose at ceid upatras gr)
Σωτήρης Καραχοντζίτης (karaxodg at ceid upatras gr)
Ώρες διδασκαλίας:     Τρίτη 17:00-19:00, Αίθουσα Β4
Βασικό Σύγγραμμα:     Ιωάννης Πήτας, "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας", Θεσσαλονίκη 2001.
Ώρες Γραφείου:    


(8/06/2012)
Ανακοίνωση για την παράδοση της 2ης άσκησης, την προφορική εξέταση και την ύλη
------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθούν ανακοινώσεις για τους φοιτητές του ΤΜΗΥΠ, του ΤΗΜ&ΤΥ και των ΠΜΣ


1) Για την εξέταση των φοιτητών του ΤΜΗΥΠ και των ΠΜΣ (ΣΕΣΕ, ΕΤΥ και ΟΣΥΛ):

Η εξέταση του μαθήματος για την τρέχουσα περίοδο θα γίνει την Πέμπτη 5 Ιουλίου. Όσοι επιθυμείτε να εξεταστείτε στις 5/7 θα πρέπει να παραδώσετε τη 2η άσκηση (project) μέχρι τη Δευτέρα 2/7 και επίσης να στείλετε email στον διδάσκοντα (berberid@ceid.upatras.gr) με cc στον κ. Βαγγέλη Βλάχο (vlaxose@ceid.upatras.gr), προκειμένου να καταστρώσουμε το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης και να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Όσοι δεν στείλετε email θα θεωρήσουμε ότι σκοπεύετε να εξεταστείτε το Σεπτέμβριο. Η ημερομηνία εξέτασης του Σεπτεμβρίου και παράδοσης του project θα ανακοινωθεί αργότερα.


2) Για την εξέταση των φοιτητών του ΤΗΜ&ΤΥ:

Με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων του ΤΗΜ&ΤΥ, η εξέταση του μαθήματος έχει οριστεί για τις 15 Ιουνίου. Όπως ήδη ανακοινώθηκε στο μάθημα, όσοι φοιτητές του ΤΗΜ&ΤΥ επιθυμείτε να εξεταστείτε στις 15/6 θα πρέπει να παραδώσετε τη 2η άσκηση πιο πριν (μέχρι την Τετάρτη 13/6) και επίσης να στείλετε email στον διδάσκοντα (berberid@ceid.upatras.gr) με cc στον κ. Βαγγέλη Βλάχο (vlaxose@ceid.upatras.gr), προκειμένου να καταστρώσουμε το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης και να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εξεταστείτε μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές (του ΤΜΗΥΠ και των ΠΜΣ) στις 5 Ιουλίου. Για την εξέταση αυτή δείτε την πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης.

Όσοι δεν στείλετε email, ούτε για τις 15/6, ούτε για τις 5/7, θα θεωρήσουμε ότι σκοπεύετε να εξεταστείτε το Σεπτέμβριο. Η ημερομηνία εξέτασης του Σεπτεμβρίου και παράδοσης του project θα ανακοινωθεί αργότερα.


---------------------


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξέταση θα επεκτείνεται σε όλο το εύρος της ύλης που διδάχθηκε και όχι μόνο σε θέματα και προβλήματα που σας απασχόλησαν στις ασκήσεις. Για να έχετε μια καλή εικόνα της ύλης θα αναρτηθούν όλες τις διαφάνειες στο eclass.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται είναι η κριτική κατανόηση των προβλημάτων της Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας και της λογικής των διαφόρων μεθόδων.

(19/04/2011)
Το μάθημα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (2010-11) υποστηρίζεται από το eclass. Παρακαλείσθε να εγγραφείτε εκεί για να λαμβάνεται ανακοινώσεις κ.λπ. Οι πληροφορίες που ακολουθούν στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ληφθούν υπόψιν.(18/10/2010)
Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξέτασης Σεπτεμβρίου

Προπτυχιακοί(09/06/2010)
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου εκτός από το 5ο (που έχει 2-D φίλτρα).
Η εξέταση θα επεκτείνεται σε όλο το εύρος της ύλης και όχι μόνο σε θέματα και προβλήματα που σας απασχόλησαν στις ασκήσεις.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται είναι η κριτική κατανόηση των προβλημάτων της Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας και της λογικής των διαφόρων μεθόδων.


(13/05/2010)
Ανακοινώθηκε η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Η άσκηση μπορεί να παραδοθεί και τον Σεπτέμβριο. Αν κάποιος επιθυμεί να εξεταστεί την εξεταστική του Ιουνίου θα πρέπει να παραδώσει την άσκηση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί και η οποία θα είναι με μεγάλη πιθανότητα αμέσως μετά το πέρας της εξεταστικής του Ιουνίου. Η ημερομηνία εξέτασης θα είναι λίγες μέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Υπενθυμίζουμε: Οι ασκήσεις είναι ατομικές.(29/03/2010)
Ανακοινώθηκε η πρώτη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. H προθεσμία παράδοσης είναι στις 17/05/2010. Οι ασκήσεις είναι ατομικές.


Ανακοινώθηκαν τα διαδικαστικά θέματα του μαθήματος.(07/06/2010)
Η προφορική εξέταση θα γίνει στις 02/07/2010 10:00-13:00. Για να είναι δυνατή η συμμετοχή σας θα πρέπει να μας παραδώσετε την 2η Άσκηση μέχρι τις 30/06/2010. Όποιος επιθυμεί να εξεταστεί θα πρέπει να στείλει ένα e-mail στο tsinos@ceid.upatras.gr. Οι ακριβείς ώρες εξέτασης θα ανακοινωθούν λίγες μέρες πριν.

ΣΕΣΕ

Προπτυχιακοί(15/07/2010)
Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξέτασης Ιουνίου, ειδοποήστε μας με e-mail αν πρέπει να παραδώσουμε άμεσα βαθμούς εφόσον σκοπεύετε να ορκιστείτε τώρα. ΣΕΣΕ

Προπτυχιακοί(24/09/2010)
Η εξέταση Σεπτεμβρίου θα γίνει την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 9:00 – 14:00. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ένα e-mail στο tsinos@ceid.upatras.gr δηλώνοντας την ώρα που επιθυμούν να εξεταστούν ( slots 30 λεπτών από 9:00 ως 14:00). Αναφέρουμε ότι η εξέταση είναι προφορική και σε ομάδες των δύο ατόμων, οπότε μπορείτε να δηλώνετε και κατά ομάδες. Όσοι χρωστάνε την 2η άσκηση και επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να την παραδώσουν ως τις 29/09/2010 για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση. Εκ μέρος του διδάσκοντα.   
  Εκφώνηση Δεδομένα
1η άσκηση
2η άσκηση
1η παρουσίαση
2η παρουσίαση
3η παρουσίαση
4η παρουσίαση
5η παρουσίαση
6η παρουσίαση
7η παρουσίαση
8η παρουσίαση
9η παρουσίαση
10η παρουσίαση
11η παρουσίαση
12η παρουσίαση
Βοήθημα για ασκήσεις     
  Forum μαθήματος


Σχεδίαση ιστοσελίδας:     Ευαγγελίδης Γεώργιος, Κλαρούδας Ευάγγελος, Μακρυγιαννάκης Μιχάλης
Τμήμα Η/Υ