Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (384)

Διδάσκων:    Κώστας Μπερμπερίδης, (berberid at ceid upatras gr)
Επικουρικό έργο:    Χρήστος Τσίνος, (tsinos at ceid upatras gr)
Ώρες διδασκαλίας:    Τετάρτη 11:00 - 13:00, Αίθουσα Β4
    Πέμπτη 13:00 - 15:00, Αίθουσα Β4
Βασικό σύγγραμμα:    J. Proakis & M. Salehi, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών,
Prentice Hall, Ελληνική Έκδοση - ΕΚΠΑ, 2002Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από το eclass.upatras.gr.


Σχεδίαση ιστοσελίδας:     Ευαγγελίδης Γεώργιος, Κλαρούδας Ευάγγελος, Μακρυγιαννάκης Μιχάλης
Τμήμα Η/Υ